Offentliga arbeten:


* 1984 Almunge Högstadieskola Skulptur  3m hög. "Urkråkor"
* 1992 Kungsängstorg Skulpturgrupp "GRISBRUNNEN "brons 
* 1995 Rasbo Vårdcentral Trärelief i ett cellmönster  "LIV" och
* 1995 Kolonn i granit 3m hög. " PÅNYTTFÖDD"
* 2000 Triptyk i blandteknik Öregrunds bibliotek"Minnet av ett skeppsbrott"
* 2005-6  Entréhus 9st Lilla Sunnersta Uppsala "Kulturen möter naturen"
*            Reliefer i många olika material. Temat världsdelarna.
* 2008 Mosaik  "Malström" 3 x5 m utanför entren vid Stenhagens vårdboende  
          i Uppsala
*2009 Glasutsmyckning (laminerat glas) i Entrehus i Sävja Uppsala
*2010 Två triptyker i brännt trä och akvarell Landstinget Eskilstuna
*2010 Mosaik och järnrelief på temat "De fyra elementen" 
         i fyra entréhus vid Södergården, Svartbäcken i Uppsala
*2011 " MOT HAVET" Skulptur i Cortenstål höjd 6,5 m placerad utanför Björntorps
 2012   vårdboende  i Oxelösund
*2017  Mosaik och Silikatmaln  vid Gruppboende Storken i Strängnäs ca 35 kvm
*2020  "Hemlängtan"  brons , Brandholmen Nyköping

 Större utställningar och projekt från 1990 

* -90 Galleri 1 Uppsala " OTID " målningar och skulptur.           
* -91 Galleri Origo, Sthlm " ARKIPELAG "oljor.
* -92 Galleri Vinden, Uppsala akvareller.
* -93 Galleri 1 Uppsala " RAMALAND " Indiens moder, olja och akvarell.
* -94 Biblioteket i Tierp " GRÄNSER " måleri och skulptur.
* -95 Ekeby Qvarn Uppsala EVENTA II " VIND " skulpturinstallation. 
* -96 Ekeby Qvarn Uppsala EVENTA III " MÄNNISKAN " skulptur. Jury
* -96  " VÄGVISARE " målningar vid 150-års jubileet i Bishop Hill. USA
* -97 Teatergalleriet i Uppsala "ANDRUM" målningar på papper.
* -98 SLU (konstförening) Uppsala målningar "Av jord" akv.
* -98 Bild och Form i Västerås "AV JORD" olja och akvarell.
* -98 Wismar, Tyskland "von der Erde" Akvarell och akryl.
* -98 Enköpings konsthall " ASKA " målningar och skulptur.
* -98 Konstfrämjandet Uppsala "Av jord " målningar
* 2000 Konstfrämjandet i Norrköping " ARKIV" målningar och skulptur.
* 2001 mars Missionskyrkan i Uppsala " ARC"
* 2001 maj. Ånghammaren Österbybruk GROW NOW Ltd 1.
* 2001 juli.Järnboden i Harg uppland GROW NOW Ltd2.
* 2001 sept.Galleri 1.Upsala GROW NOW Ltd 3.
* 2001 okt. Väsby Konsthall "Parasito" samlingsutställning.Installation ris.
* 2003 Galleri Donoso Stockholm"UTMÄTT" målningar
* 2003 5 + 5 Forumgallerian Uppsala "This is not a wedding" risinstall.
* 2003 Galleri 1. Uppsala "UTMÅTT" målningar
* 2003 Gallari Infra Stockholm "Checkpoint Charlie" risinstallation
* 2003 Bror Hjorths Hus U:a "Odlingslotten" Homage á Linné Projekt-inst.
* 2004 Husby Magasin Uppland "MOLMARKER" målningar
* 2004 Jurybedömd utst. med UKK på Väsby Konsthall saml.utst.
* 2005 Drabanten Uppsala " Sparade stigar" och "Händelser vid vägen"
* 2005 Botaniska trädgården Uppsala UKK -50år"HÄXKONST" install.
* 2006 Galleri Kvarnen Uppland  Målningar
* 2006 Gottsunda Centrum Uppsala "utanför systemet"  ris och träinstall.
* 2007 Tokyo National Sience Museum "Linné meets Japan"
             textil installation .
* 2007 Gottsunda kyrka, målningar med konstjord
* 2007 Bror Hjorths Hus Uppsala " Tokyo tur och retur" textil installation
* 2007 Kyrkoprojekt i Norra Uppland "Linné möter Skaparen" installation 5 kyrkor
* 2007 Jukkasjärvi " Linné in Ice" Skulpturer av is, tolkn. Lapplandsresan.
* 2007 "Vattnet går" projekt med föreningen KONSTVARNING 
            Event i Fyris ån med eldskulptur, utst på galleri Fram,  
           utst. på Drabanten  "Vattnet går"
*2008   Galleri 1. mars "UTMÄTT" måln
* 2008    Gottsunda kyrka Uppsala under påsken.  Inst.
* 2008   Stadsbyggn.kontoret Stockholm Konstför. "UTMÄTT" målningar
* 2008   Nicolaikyrkan i Nyköping "ATT MÄTA DET OMÄTBARA" Inst.
 *2008  AIR och Utställning på TCG Nordica i Kunming Kina 
           " LIVE FROM EARTH "
väggobjekt av jord och ris och växtdelar bla.
* 2009  Handmade i Nyköping " JORDNÄRA" Utställningen från Kunming 
         där också Annika Haglund medverkar med broderier  gjorda under 
           Asienresan.        
 *2009 Samlingsutställningar i KKV-S Uppsala och Nyköping
* 2009 nov. NK villan i Nyköping, "FRAGILA UTMARKER" 
          större målningar mest i olja.
  *2010 Galleri Koordinaten Oxelösund " FRAGMENT"  installation och utställning
           med brännt trä och målningar .
* 2011  Galleri 1 Uppsala " Fragment " liknande utställning som i Oxelösund. 
* 2012  Volterra Palacio Priori  ” Terra Swedesie ”  Collografi och bränt trä 
* 2013  Uppsala Isfestival 14 inbjudna konstnärer  ”Origami"”
* 2013  Galleri HandMade Nyköping  skulptur ”Glömda platser” akvarell,målningar
* 2013  ”Konst på Åsen” Floda Flen .Landart, installation i naturen
            ”Bluetooth och Höron”  skulptur ,10 konstnärer injudna
* 2013 KICK´s galleri i Katrineholm"brännt-förbundet" Utst/install. 
          
trä o stenskulptur måln. på papper mm.
* 2013  Akademiska sjukh. U:a Målningar olja
* 2013  Ekeby Galleri Uppsala "Hidden Room" målningar olja
* 2013  Global Stone Mamallaphuram   Akvarell och Foto av skulptur.
* 2014  ”Andra platser” Saml.utst. med KKV-S  Åhuset Uppsala (utbyte)
* 2014  Konst på Åsen Floda Katrineholm Skulptur. ”Breake the fast ”
* 2014  Sörmlandssalongen Södertälje Akvareller " Härbärget"
* 2014  Vårsalong i Mariefred  Akvareller   
* 2014  Utställning olja ”Gamel Gränome” Minnets landskap”
* 2014  Akvarellutställning Stjärnholm  Nyköping ” Reflexioner”  akvarell, skulptur
* 2015  Glömda platser akvareller  Trosa, och Uppsala.
* 2015  Edsvikens konsthall, ” Friendship”  Skulptur (Hästen)
* 2015  NK-villan Nyköping ”ARKIV” oljemåln o skulptur
* 2015  KKV-Bohuslän sommarutställning,  skulptur
* 2015  Decembersalongen Katrineholm Målningar
* 2016  Åhuset galleri UKK Uppsala ”Brännt-förbundet-arkiverat” Installation/utställn.
           med brännt trä .sten och papper som material på temat ”Efter striden”
* 2016  Medverkar med 5 stenskulpturer i sommarutställningen KKV -Bohuslän.
* 2016  Målningar, skulptur på konstfören. Läkekonst i Uppsala
* 2016  GammelGränome Konstsafari   skulpturpark " Höron"
* 2017  Skulpturutställning KKV- Bohuslän
* 2018  Stjärnholm Stiftsgård "Into the bone" Skulptur , målningar
* 2018  Skulptur  Museet i Gimo Uppland, skulptur "Förband"
* 2018  Konst på åsen, Floda mosaik i landskap "Någon ser dig"
* 2018  Skulpturutställning  KKV- Bohuslän "Kraft , Motkraft
 
* 2019  Påsk Konstsafari Uppsala GamelGränome object
* 2019  Juli Oaxen Kalkugnen  Skulpturer i Marmor och Diabas
* 2020  Vintersalong  Konsthallen Ängeln Katrineholm skulptur
* 2020  Konstmagasinet Katrineholm "Obscure Secrets" Inst. skulptur,målningar
* 2020  Galleri Fiskhuset Nyköping " Mistral" Skulptur och målningar rumsskapande
* 2020 Juli Oaxen Kalkugnen  Skulpturer i Marmor och Diabas "klyvare"
* 2920  Galleri Järnboden Östhammar  " Att mäta det omätbara" installation.
* 2020 Sept. Galleri Koordinaten Oxelösund "Scirocco" Skulptur/installation
* 2021  Installation Galleri Kretsen Södertälje   " Apreludicum "
*
2021 Galleri Järnboden  " Arkiv"    målningar
* 2021 Oaxen Skulpturer "klyvare " Svart indisk granit

 Representerad vid kommuner och landsting i bl.a. Uppsala, Umeå, 
 Göteborg , Västerås ,Östhammar, Solna, Oxelösund kommun, Sörmlands Landst.
 Nyköpings kommun ,Oslo Wismar kommun Tyskland mm.
 Uppsala kommun kulturstipendium –95 -01

Projektledare och initiativtagare för :
"ARTEMIS konst & vetenskap i skapande möte" för Kulturåret 1996 - 99
,projektet pågick fyra år. Gav arbete för nära 60 konstnärer
  Initierat kulturföreningen Konstvarning.
Curator och organisatör av Galleriaprojekten:  
"Utanför systemet" Gottsundagallerian Uppsala 2006
 " 5 + 5" i Forumgallerian Uppsala 2003


Div. workshops.
                         * 2010  Clay and Strawproject    Landart   Uppsala                
                         * 2012  Alabasterprojekt och utst.
(konstn.utbyte) i Volterra,
                          * 2013-14   Global Stone I Mammallaphuram Indien 
                           stenarbete,utställn. mm.
Undervisning:   skulptur och kroki vid Wiks folkhögskola 
                        kroki och måleri  Ulltuna  landskaps arkitektutbildning
                        Kursverksamheten teckning /akvarell
                        Div. Kroki, skulptur och akvarellskurser

Föreningsarb:  Ordf. KRO avd 16 Uppsala
                        Styr.medl. KRO-mitt 2012 -14
                        Medlem KRO från - 82 -
                        Ordf. UKK Uppsala konstnärsklubb - 82 -
                        Ordf. KKV-s Nyköping
                        Medlem KKV -Bohuslän 
                        Medlem Skulptörförbundet
                        Styrelsen Bryggeriets kulturför. Nyköping
                        Styrelsen KC-öst
                        Ordf. KONSTVARNING
                         konstnärsförening i Uppsala