"URKRÅKOR"    Almungeskolan på skolgården - 83                                   
marmorbetong och brons