GÅVSTA VÅRDCENTRAL         UPPSALA

                             "PÅNYTTFÖDD " granitkolonn  H. 3.20       1996                            
Uppsala kommun