HEM                                          HOMMAGE au  LINNÉ                                           
i Bror Hjorths Hus Trädgård - 2004

Odlingslotten av Carl G Torstenson