HEM         KONSTPROJEKT 1.                                                                                                                                  


2001 - 2003 "Grow Now Ltd"                    installationer om odling och äganderätt
                                                                    Järnboden Harg, Galleri 1,Ånghammaren Österby. Uppsala
2003 "This is not a wedding"                      installation i Forumgallerian i Uppsala

2007 "Linne möter skaparen".                    installationer i fem kyrkor i Uppland

2007 "Sweden meets Linne in Japan"        installationer i National sience museum
                                                                    in Tokyo 10 konstnärer från Uppsala.
2008 Uppsala - Tokyo tur och retur ,         installationer i Bror Hjorths Hus i Uppsala

2008 "Att mäta det omätbara"                    installation i Nicolaikyrkan i Nyköping

2008 " Live from Earth"                             Kunming i södra Kina. Object av jord , ris och växtdelar.
                                                                    Utställning om odling och arbetet med jorden.
2010  "Clay and Straw"                              projekt  Håga, Uppsala 

2010 och 2011                                           installation och utställning på Galleri Focus i Oxelösund.

2012 "Fragment"                                        installation och utställning på Galleri 1 i Uppsala

2013  "Konst på Åsen"                               installationer i blått utomhus Dala Floda/ Flen

2014

2015

2016