HEM         KONSTPROJEKT:
2001 - 2003 "Grow Now Ltd" installationer om odling och äganderätt
                      Järnboden Harg, Galleri 1,Ånghammaren Österby. Uppsala
2003 "This is not a wedding" installation i Forumgallerian i Uppsala

2007 "Linne möter skaparen". installationer i fem kyrkor i Uppland

2007 "Sweden meets Linne in Japan" installationer i National sience museum
                                                             in Tokyo 10 konstnärer från Uppsala.
2008 Uppsala - Tokyo tur och retur , installationer i Bror Hjorths Hus i Uppsala

2008 "Att mäta det omätbara" installation i Nicolaikyrkan i Nyköping

2008 " Live from Earth" Kunming i södra Kina. Object av jord , ris och växtdelar.
                                       Utställning om odling och arbetet med jorden.
2010  "Clay and Straw" projekt  Håga, Uppsala 

2010 "Fragment" installation och utställning på Galleri Focus i Oxelösund.

2011 "Fragment" installation och utställning på Galleri 1 i Uppsala