Modell  av trärelief till entré med belysning emellan  skikten.